ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ


- Τακτικές συναντήσεις με τους νέους. Ενημέρωση και συζητήσεις πάνω σε θέματα που μας αφορούν.


- Επαφή με την ΟΝΝΕΔ στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

- Επαφή με υπάρχουσες ΟΝΝΕΔ και έμπρακτη υποστήριξη στη δημιουργία νέων οργανώσεων στο εξωτερικό.

- Συνεργασία με την Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Wiesbaden σε διάφορες εκδηλώσεις και σε χορευτικές βραδιές.

- Ενεργή συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ΝΟΔΕ Έσσης.

- Τακτική ενημέρωση και ανανέωση της ιστοσελίδας της ΟΝΝΕΔ.

- Ενεργή συμμετοχή (με εισήγηση) στα συνέδρια Νέας Δημοκρατίας στη Βόννη (1999) και στη Στουτγάρδη (2000 και 2001).

- Συμμετοχή στο Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, Αθήνα 2000.

- Επαφές με Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

- Επαφές με τη Junge Union , με αποτέλεσμα την τακτική επαφή και συνεργασία με τη νεολαία του αδελφού – κόμματος της ΝΔ.

- Ενεργή συμμετοχή στις Δημοτικές Εκλογές της Έσσης, με υποψήφια από την ΟΝΝΕΔ.

- Έκδοση του ενημερωτικού έντυπου για την ΟΝΝΕΔ Wiesbaden (στην εκτύπωση αυτού του φυλλαδίου είχαμε την ευγενική υποστήριξη της CDU Wiesbaden).

- Παροχή βοήθειας και πληροφόρησης σε διάφορες καταστάσεις.